top of page

נקודות ציון

כ"כ הרבה כבר סופר, נכתב, וצוייר על ירושלים,

בכל פינה בעיר המופלאה הזאת שזורה ההיסטוריה, 

כמעט על כל מקום בה אפשר לספר סיפורים מהעבר הרחוק והקרוב של עמנו.

 

את הפרויקט עשיתי כפרויקט הגמר ללימודי התואר שלי במכללת אמונה. 

הפרויקט הוא בעצם ספר ובו לקט של שירים. לכל שיר מותאם ציור שבו מקומות שונים בירושלים,

ועל הציור מתלבש רישום על שקף מאירוע שקרה בעבר באותו מקום.

final project

נקודות ציון

נקודות ציון

מקום, תקופה ושיר בירושלים

נקבת השילוח

נקבת השילוח

קובי אוז

גיא בן הינום

גיא בן הינום

יצחק שלו

על גג מנזר נוטרדם

על גג מנזר נוטרדם

יצחק שלו

עולים לרגל לירושלים

עולים לרגל לירושלים

חמוטל בן זאב

הצנחנים בוכים

הצנחנים בוכים

חיים חפר

מערת קברים עתיקה

מערת קברים עתיקה

יצחק שלו

מקום של אש

מקום של אש

זלדה

שער שכם

שער שכם

יהודה עמיחי

דבר מבקיעי הדרך

דבר מבקיעי הדרך

נתן אלתרמן

שומר החומות

שומר החומות

דן אלמגור

שומר החומות

שומר החומות

דן אלמגור

לילה בירושלים

לילה בירושלים

ישראל אפרת

יום אחד לאחר שתגאל העיר העתיקה

יום אחד לאחר שתגאל העיר העתיקה

יצחק שלו

bottom of page